Statystyczny zbiór ABCD. Zmienna losowa – kostka do gry | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Ryszard Winiarski

Statystyczny zbiór ABCD. Zmienna losowa kostka do gry

1976
obraz; technika własna

Statystyczny zbiór ABCD. Zmienna losowa kostka do gry Ryszarda Winiarskiego to praca malarska zrealizowana według koncepcji naukowej, którą Winiarski nazywał obszarami wizualnej reprezentacji układów statystycznych. Do wykreowania tych czterech obrazów w kształcie sześciokątów użył stworzonego przez siebie programu i gry losowej. Powierzchnia obrazu podzielona została na trzy części w formie dużych rombów i każdy z nich ponownie na małe romby, którym zgodnie z rzutem kostką do gry przypisane zostały określone liczby od 1 do 6. W każdym z rombów zastosowano inny system przypisania liczbom znaku czerni lub bieli. W ten sposób w jednym obrazie są trzy duże romby z tym samym wynikiem rzutów kostką, lecz innym systemem ich zapisu. Pozwala to dostrzec, jak ten sam układ losowy zmienia się wizualnie w zależności od systemu kodowania. Obrazy stawały się zatem wynikiem połączenia programowania i przypadku, co stało się znakiem rozpoznawczym twórczości Winiarskiego. Zdaniem artysty wszystkie te zabiegi były metodą pozwalającą zwizualizować podstawowy porządek świata, którym rządzi raczej przypadek niż planowanie. Obrazy Winiarskiego są właściwie obiektywnymi zapisami podstawowej struktury zdarzeń losowych.

Ryszard Winiarski był malarzem, twórcą form przestrzennych, scenografem. Studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie później był prorektorem. Studia na politechnice oraz naukowe zainteresowania wpłynęły na charakter jego sztuki. Przedstawił bardzo nowoczesną jak na owe czasy koncepcję sztuki opartej na rachunku prawdopodobieństwa. Starał się wykorzystać wybrane zagadnienia nauk ścisłych, m.in. statystykę czy teorię gier, do rozwijania języka sztuki. Celem artysty stało się tworzenie prac niezależnych od własnych emocji.