Kolofon | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Kolofon

Zespół kuratorski
 • Iga Fijałkowska
 • Anna Kierkosz
 • Aleksandra Rajska
 •  
Zespół badawczy
 • Paweł Możdżyński 
 • Bartłomiej Walczak
 •  
Koordynacja
 • Marta Grytczuk
 • Anka Kobierska
 •  
Teksty
 • Ewa Gorządek
 • Joanna Rentowska
 •  
Redakcja
 • Grzegorz Borkowski

 •  

Korekta
 • Jan Koźbiel
 •  
Tłumaczenie
 • Joanna Figiel
 •  
Wsparcie merytoryczne
 • Ewa Czuchaj
 •  
Przygotowanie materiałów audio-wideo
 • Piotr Woźniakiewicz
 •  
Mediateka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Sylwia Stańczyk

 • Aleksandra Twardowska

 •  

Komunikacja
 • Maria Nóżka
 • Marta Walkowska
 • Arletta Wojtala
 •  
Identyfikacja wizualna
 • Hekla Studio
 •  
Realizacja platformy
 • Rytm Digital
 •  
Specjalne podziękowania
 • Agnieszka Chabera

 • Marek Goździewski

 • Magda Zielińska

 • oraz

 • Uczestnicy i uczestniczki spotkań fokusowych, którzy wspólnie z nami dokonali wyboru prac na platformę.