Kamera video | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Praca Karoliny Breguły Kamera video jest rejestracją dokamerowego performansu, w którym artystka wykonuje gesty ułatwiające zrozumienie instrukcji obsługi kamery wideo, odczytywanej spoza kadru w kilkunastu językach europejskich. Przypomina to zachowanie stewardesy, która przed odlotem samolotu uzupełnia gestami nagraną instrukcję dla pasażerów. Artystka mimo wyraźnie narastającego zmęczenia zachowuje profesjonalną postawę, uśmiech i pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Film można potraktować jako żart artystki dotyczący tworzenia filmów. Zabawnie wygląda na przykład pokazywanie pracy kamery wideo, jakby była kamerą obsługiwaną za pomocą korbki, a także rozmijanie się fragmentów czytanej instrukcji obsługi i wykonywanych gestów. Jest to jednak nie tylko żart. Artystka ukazuje, o ile bardziej nośny informacyjnie jest język gestów zarejestrowanych na wideo od języka mówionego dotyczącego ludzkich czynności. To obrazowe przedstawienie różnic między tymi językami komunikacji podkreśla, jak ważny jest wybór odpowiedniego medium komunikacji, gdy zależy nam na zrozumiałym dla odbiorców przekazywaniu określonych treści.    

Karolina Breguła tworzy filmy, fotografie, instalacje, performanse i akcje w przestrzeni miejskiej. Ukończyła fotografię w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie uzyskała również tytuł doktora sztuki filmowej na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. W zaangażowanej społecznie twórczości podejmuje tematy funkcjonowania i wpływu sztuki na otaczającą nas codzienność. W swoich filmach ujawnia różnorodność obowiązujących norm społecznych i wynikające z tego napięcia. Artystka stworzyła także funkcjonujący w internecie projekt Biura Tłumaczeń Sztuki, którego celem była, często przewrotna, indywidulna interpretacja  sztuki współczesnej.