Bródno 2000 | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Paweł Althamer

Bródno 2000

2000
dokumentacja projektu; dwie ulotki w ramie; 40x60 cm

Bródno 2000 było jedną z pierwszych akcji Pawła Althamera na tak wielką skalę. Do jej realizacji artysta zaprosił swoich ówczesnych sąsiadów z bloku przy ul. Krasnobrodzkiej 13 w warszawskiej dzielnicy Bródno, a także harcerzy, władze gminy i wiele innych osób. Określonego dnia o określonej godzinie wszyscy mieszkańcy bloku zapalili lub zgasili światła w mieszkaniach, tak żeby w efekcie tego na fasadzie bloku pojawił się świetlny napis 2000. Działanie to miało na celu upamiętnienie przełomu stuleci, przede wszystkim jednak stanowiło udaną próbę zjednoczenia mieszkańców wielotysięcznego, typowego bloku wokół jednej prostej sprawy. Wydarzenie stało się wielkim świętem nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i dla całego miasta. W jego trakcie odbył się festyn z udziałem ponad 3000 osób z muzyką, tańcami, pokazami sztucznych ogni, poczęstunkiem. Sąsiedzi artysty zostali ponownie zaproszeni do projektu Wspólna sprawa w 2014 roku, kiedy to w złotych kombinezonach polecieli złotym samolotem do Brukseli, by uczcić 10 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Paweł Althamer studiował na warszawskiej ASP, w słynnej Kowalni, pracowni prowadzonej przez Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby, której absolwentami byli m.in. Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski i Jacek Adamas. Artysta oprócz rzeźb tworzy instalacje, filmy, podejmuje akcje. Jest też inicjatorem wielu działań społecznych, do których realizacji zaprasza członków swojej rodziny, sąsiadów, różne społeczności, ludzi wykluczonych oraz innych artystów. Jego wiele prac i działań określić można mianem rzeźby społecznej (wprowadzonym przez Josepha Beuysa) oznaczającym  tworzenie z udziałem grup ludzi lub pojedynczych osób nowych ról społecznych i kontekstów.