W stronę liczenia | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Roman Opałka

W stronę liczenia

1965
szkic; tusz, pastel, tektura; 21x30 cm

Liczby fascynowały Romana Opałkę od początku jego twórczości. W pierwszych latach po studiach artysta tworzył prace, koncentrując się na liczbach jako znakach graficznych. W 1965 roku rozpoczął pracę nad Programem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym zapisem upływu życia (i jego artystycznym sensem) poprzez malowanie sekwencji kolejnych liczb. Zanim artysta podjął to wyzwanie, eksperymentował z różnymi zapisami liczbowym. Z tego okresu pochodzi szkic W stronę liczenia.

W stronę liczenia to ciąg białych liczb zapisanych na tekturze pomalowanej czarnym tuszem. Szkic zawiera różne sekwencje liczb i sprawia wrażenie poszukiwania sposobu ich zapisywania oraz właściwej postaci typograficznej. Prawdopodobnie tytuł pracy został nadany później, w czasie, kiedy Program artysty został dopracowany i wcielony w życie.

Roman Opałka był malarzem i grafikiem. Ukończył łódzką Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych oraz warszawską ASP. Był laureatem wielu nagród, brał udział w prestiżowych międzynarodowych wystawach sztuki m.in. w Biennale São Paulo i Wenecji oraz Documenta w Kassel. Urodził się we Francji i po repatriacji do Polski wrócił tam na stałe w 1977 roku.