Często zadawane pytania | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Często zadawane pytania

 • W jaki sposób zostały wybrane prace, które znalazły się na platformie?
  • Są to prace z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej, a wybrane zostały na podstawie rozmów z  osobami uczestniczącymi w spotkaniach fokusowych latem 2020. Były one prowadzone  we współpracy z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy i uczestniczki rozmawiali o doświadczaniu sztuki, sposobach jej interpretacji i motywacjach swych wizyt w instytucjach sztuki. Dzięki ich zaangażowaniu stworzyliśmy wirtualną galerię dzieł sztuki, w której możesz dokonać swoich wyborów.
 •  
 • Ile prac mogę wybrać? 
  • Wybrać można dowolną liczbę prac, ale każdy wybór musi być uzasadniony.
 •  
 • Co mam napisać w odpowiedzi na pytanie Dlaczego chcę wybrać tę pracę? 
  • Krótkie lub dłuższe uzasadnienie swojego wyboru. Twój wybór jest subiektywny i może wynikać z wielu czynników  interesuje nas właśnie Twój punkt widzenia.
 •  
 • Dlaczego jestem proszony/proszona o podanie swoich danych takich jak płeć czy wiek? 
  • Dla celów statystyczno-naukowych. Zebrane dane zostaną opracowane przez badaczy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego interesuje nas, jak rozkładają się wybory w różnych grupach odbiorców sztuki. 
 •  
 • Czy ktoś dowie się, że to ja wybrałem/wybrałam te prace?
  • Nie, wybory są anonimowe.
 •  
 • Jaki efekt będą miały te wybory? 
  • Wybory z platformy staną się podstawą wystawy Kolekcja wyborów. Będzie ją można zwiedzać od 18 grudnia 2020 do 5 kwietnia 2021 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zapraszamy!
 •  
 • Chcę dowiedzieć się więcej, jak mogę się z wami skontaktować? 
  • Zapraszamy do kontaktu pod adresem info@u-jazdowski.pl  odpowiemy na wszystkie pytania.