Stary baron karmi kozę notatkami o miłości | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Marek Sobczyk, Jarosław Modzelewski

Stary baron karmi kozę notatkami o miłości

19941995
obraz; olej na płótnie; 250x270 cm

Marek Sobczyk i Jarosław Modzelewski namalowali pierwsze wspólne obrazy będąc na stypendium w Niemczech, a następnie powtórzyli to doświadczenie w Polsce. W pałacu w Ryczkowie namalowali cztery wspólne obrazy, w tym zatytułowany Stary baron karmi kozę notatkami o miłości. Narracja obrazu nawiązuje do historii jednego z ostatnich właścicieli pałacu, barona Mieczysława Błażowskiego, hazardzisty, który zadłużył majątek należący do żony i w rezultacie popełnił samobójstwo. Obraz przedstawia barona, który poszukując sensu życia, czyta swoje notatki o miłości, mając nadzieję, że ona go ocali. Jest już jednak wewnętrznie wypalony i nie umie odnaleźć w nich żadnego sensu, a pogrążając się coraz bardziej w beznadziei, niszczy swoje notatki, karmiąc nimi kozę.

Warto zwrócić uwagę na oszczędną kompozycję obrazu schematyczny rysunek postaci, ubogą w detale architekturę wnętrza, zredukowaną kolorystykę, ograniczoną właściwie do dwóch kolorów, złotego i czarnego. Wszystkie te elementy pozwalają traktować opowiedzianą w obrazie anegdotę jako symboliczną przypowieść o uniwersalnym przesłaniu. O wartości otwarcia się na drugiego człowieka, zanim będzie już za późno.

Wspólne malowanie obrazu było dla artystów wyzwaniem, które podważało istotne cechy malarstwa oryginalność i indywidualność. Jak pisał Modzelewski: Mimo że obrazy te powstawały i są wspólne, to myśli się o nich i przeżywa je osobno. Było to jednak doświadczenie, które uczyło pokory, ale też inspirowało, uczyło otwartości i wytrzymania tego, co w sztuce wydaje się nieznośne artystycznej obecności drugiej osoby we własnym dziele.

Marek Sobczyk jest malarzem, grafikiem, teoretykiem sztuki i pedagogiem. W 1980 roku ukończył malarstwo na warszawskiej ASP. Był członkiem Gruppy, najbardziej rozpoznawalnej grupy artystycznej w latach 80. XX w., do której należał również Jarosław Modzelewski. Sobczyk redagował i zamieszczał teksty w wydawanym przez Gruppę piśmie. Współtworzył prace z innymi artystami, w tym z Ryszardem Woźniakiem i Piotrem Młodożeńcem.

 

Jarosław Modzelewski, współzałożyciel Gruppy, jest malarzem, rysownikiem i pedagogiem. W 1980 roku ukończył studia w warszawskiej ASP, w latach 90. z Sobczykiem i Młodożeńcem prowadził prywatną szkołę artystyczną. Obecnie jest profesorem na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni.