Przed polowaniem | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Edward Dwurnik

Przed polowaniem

1971
obraz; olej na płótnie; 210x135,5 cm

Przed polowaniem jest charakterystycznym przykładem malarstwa Edwarda Dwurnika. W przenikniętym zimnym niebieskim światłem pejzażu miasta widać leżące między budynkami wielkie głowy jakby z obalonych pomników. Dostrzegamy też ludzi z bronią i psami gończymi, szykujących się na polowanie. Koślawo namalowane uzbrojone postacie tworzą klimat grozy. Rozmieszczenie myśliwych i blokada ulicy samochodem sugerują, że celem polowania będą ludzie, a nie zwierzęta.

Obraz oddaje atmosferę napięcia w trakcie konfliktu między społeczeństwem a władzą w czasach PRL. Łącząc w sobie elementy malarstwa dokumentalnego i symbolicznego, przedstawia ogólniejszą sytuację przemocy, normalności zła i szczucia jednych ludzi przeciwko drugim.

Edward Dwurnik ukończył malarstwo i grafikę na warszawskiej ASP w 1970 roku. Stworzył około 3500 obrazów oraz 10 000 rysunków, wiele obrazów powstało w ramach dużych cyklów, z których najsłynniejsze to Podróże autostopem, Sportowcy, Niebieskie miasta. Już na początku swojej artystycznej drogi Dwurnik wypracował własny, dobrze rozpoznawalny styl figuratywnego malarstwa posługującego się uproszczonym, pospiesznym rysunkiem i swego rodzaju prymitywizmem. Przedstawiane postacie często umieszczał w miejskim pejzażu ukazanym lekko z góry, w zdeformowanej perspektywie i z nierealnym nagromadzeniem obiektów, wśród których regularnie pojawiały się pomniki-głowy jako znaki totalitarnej władzy. Prezentował przede wszystkim polską powszednią rzeczywistość, kształtowaną przez kolejne przełomy, począwszy od lat 70. XX wieku jak w cyklu Od Grudnia do Czerwca (19901994), w którym upamiętnił 96 osób zamordowanych przez władze w latach 19811989.