Z mojego okna 1978—1999 | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Józef Robakowski

Z mojego okna 1978—1999

2000
wideo, 20’ + fotografie (25) przedstawiające kadry z filmu; 22,5x30 cm

Wychodząc od koncepcji kina jako pola transmisji energetycznych, która służyła Józefowi Robakowskiemu do  zapisu jego stanów emocjonalnych i fizycznych, przeszedł w latach 80. do koncepcji autoobserwacji czy też kina własnego, polegających na zapisie najbliższego otoczenia. Mistrzowskim przykładem tego typu dzieła jest film Z mojego okna 19781999, zrealizowany z okna kuchni artysty z widokiem na betonowy plac i sąsiadujące z nim ulice na łódzkim osiedlu zwanym Manhattan. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ma w swoje kolekcji próbną wersję tego filmu, obejmującą lata 19781984 oraz 25 wydruków kadrów z filmu.

Artysta przez ponad 20 lat rejestrował wydarzenia przed blokiem, z pozoru błahe. Jednak opatrzone autorskim, często zabawnym, czasami dramatycznym komentarzem z offu, stały się osobistą kroniką wydarzeń w socjalistycznej rzeczywistości. Film obejmuje ważne przemiany polityczne, od czasów Gierka do kryzysu w latach 80. Na ekranie pojawia się milicja kontrolująca samochody i przeprowadzająca akcje dyscyplinujące. Pierwszego maja ulicą przechodzi pochód. Głównymi bohaterami są jednak ludzie, sąsiedzi Robakowskiego, nieświadomi bycia filmowanymi, zajęci swoimi sprawami. Dzięki komentarzom dowiadujemy się o ich prawdziwych (lub częściowo fikcyjnych) losach, zainteresowaniach, dążeniach. Dzięki tym historiom możemy dowiedzieć się wiele o ówczesnych realiach: nielegalnym handlu, utracie pracy czy przyjazdach do miasta w nadziei zrobienia zakupów. Dzięki temu projektowi Józef Robakowski zapisał klimat czasu, który dla jednych będzie wspomnieniem, dla innych opowieścią o zamierzchłej przeszłości.

Józef Robakowski jest artystą multimedialnym, fotografem, autorem filmów eksperymentalnych, obrazów, instalacji, działań akcyjnych i projektów konceptualnych oraz kuratorem i pedagogiem. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie obecnie jest profesorem.

Robakowski rozpoczął swoją działalność artystyczną od eksperymentów z fotografią m.in. w ramach grupy artystycznej Zero-61, zrzeszającej wielu wybitnych artystów. Później zajmował się też filmem w ramach grupy Warsztat Formy Filmowej, której był współzałożycielem. Członkowie WFF przeciwstawiali się tradycyjnej narracyjnej kinematografii i zajmowali się analizą filmu jako medium. Wynikiem eksperymentów, jakie podejmował Robakowski w tamtym czasie, były filmy prezentujące odmienną percepcję rzeczywistości, tworzone na pograniczu sztuki filmowej i sztuki współczesnej.