R/ewolucja | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Inspiracją do stworzenia filmu R/ewolucja były dla Jarosława Kozakiewicza szerszenie azjatyckie i ich niezwykłe zdolności do przetwarzania energii słonecznej w kinetyczną za pomocą mikroskopijnych kolektorów, umieszczonych na ich odwłokach. Podobieństwo między szerszeniami i ludźmi jako gatunkami, m.in. życie w zorganizowanych społecznościach i sposób odżywiania polegający na zabijaniu i spożywaniu mięsa innego drapieżcy, stało się impulsem dla Kozakiewicza do stworzenia futurystycznej fantazji dotyczącej nowego człowieka.

Na bazie filmu przyrodniczego Szerszenie zabójcze żądła produkcji National Geographic Television (2006) Kozakiewicz stworzył animowany film przedstawiający ludzi, którzy w wyniku ewolucji potrafią za pomocą naturalnych baterii słonecznych umieszczonych na ich ciele pozyskiwać energię kinetyczną. Umiejętności te doprowadziły do zrewolucjonizowania rynku surowców energetycznych i produkcji energii, a to z kolei przyniosło rewolucyjne zmiany w sposobie zapewniania środków do życia i budowie miast. W końcu zanikła rywalizacja między państwami oraz związane z nią konflikty o dostęp do surowców energetycznych.

Ekologiczna wymowa filmu, choć oparta na utopii, jest inspirującym głosem w dyskusji o przyszłości życia na naszej planecie. Wskazuje na znaczenie gospodarki energią i sugeruje kierunek rozwoju technologii, który mógłby prowadzić do rozwiązania najbardziej istotnych globalnych problemów. Chodziłoby o technologie umożliwiające ewolucję zdolności gatunku ludzkiego, która mogłaby przynieść prawdziwą rewolucję. W marzeniu tym odnajdujemy też wiarę w sztukę jako dziedzinę budowania świadomości społecznej i kształtowania postaw proekologicznych.