Playoff | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Hubert Czerepok

Playoff

2006
animacja rysunkowa ołówkiem, 1’34’’

W filmie Playoff Hubert Czerepok wykorzystał gotowy materiał filmowy i przekształcił go według swojej koncepcji. Strategia ta nazywana jest found footage. Materiału do pracy dostarczyło znalezione w internecie amatorskie wideo, będące zapisem tzw. ustawki, bójki zaplanowanej i przeprowadzonej przez pseudokibiców. Wyjściowy film był bardzo słabej rozdzielczości, obrazy nakładały się na siebie i były niewyraźne, rozpikselowane.  Interwencja artysty polegała na nałożeniu na oryginalny film czarnego tła i obrysowanie walczących postaci białymi kreskami. Efekt osiągnięty dzięki tym zbiegom przypomina film rysunkowy.

Bójki pseudokibiców i ich agresja są zjawiskami, których od lat nie udaje się wyeliminować. Artysta poprzez swoją pracę wskazuje na łatwą dostępność w mediach społecznościowych materiałów epatujących przemocą, które mogą oglądać również dzieci. Ukazuje też upowszechnianie się wzorców przemocy jako problem społeczny, dotyczący nie tylko środowiska pseudokibiców.

Hubert Czerepok jest autorem filmów, fotografii, obiektów i instalacji. W 1999 roku ukończył studia w zakresie rysunku i rzeźby na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował też w Jan van Eyck Academie w Maastricht oraz w Higher Institute for Fine Arts w Antwerpii. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz  kierownikiem Pracowni Filmu Eksperymentalnego.

W swojej twórczości wykorzystuje materiały wizualne zaczerpnięte przede wszystkim z telewizji i internetu (a także z książek), poddając je transformacjom i nadając nowy kontekst. Aranżując różnego rodzaju sytuacje społeczne, analizuje ludzkie zachowania. Dokonuje również swego rodzaju wiwisekcji funkcjonowania placówek kulturalnych, takich jak muzeum czy biblioteka, kwestionując ich funkcjonalność, a ich przydatność podważa, zmieniając je np. w miejsca wypoczynku.  Ponadto interesują go niezwykłe zjawiska z poczuciem humoru bada anomalie, rzeczy dziwne i wymykające się kontroli.