Płaszczyzna dyskusji | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Jerzy Fedorowicz

Płaszczyzna dyskusji

19711999
instalacja; szkło, neon; 250x250 cm

Jerzy Fedrowicz był zainteresowany sztuką pojęciową, stworzył wiele prac, których realizacja ograniczała się do samej koncepcji. Jedną z nich była Płaszczyzna dyskusji, która została zaprezentowana w 1971 roku jako koncepcja i obraz ukazujący ją w formie uproszonego przedstawienia malarskiego. W 1999 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach wystawy Refleksja konceptualna w sztuce polskiej 19651975 artysta zrealizował ten projekt, tworząc realny obiekt.   

Płaszczyzna dyskusji jest jednym z Psychourządzeń, nad którymi Fedorowicz pracował od lat 70. XX wieku. Prace z tego cyklu odnosiły się zarówno do zagadnień jednostkowej psychiki, jak i struktur społecznych. Wynikały z poczucia przeciążenia współczesnego człowieka następstwami szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, prowadzącego do chaosu informacyjnego, ale też świadomości upowszechniania się różnych socjotechnik, używanych przez podmioty rynkowe i polityczne.

Płaszczyzna dyskusji to zawieszona poziomo na wysokości 110 cm kwadratowa rama, wykreślona światłem neonowym, wewnątrz której znajdują się różnej wielkości świetliste koła. Wyznaczają one miejsca dla uczestniczących w dyskusji osób. Zamiarem jest stworzenie im wszystkim niezależnie od ich cech fizycznych i dyspozycji intelektualnych równych warunków wypowiedzi w ramach jednej płaszczyzny. Praca ma oczywiście ironiczną wymowę. Dążąc jakoby do ułatwienia przebiegu wyobrażonej dyskusji i jej optymalizacji, zmusza jej ewentualnych uczestników do przyjmowania niewygodnych póz, a świetlne kręgi przypominają elektroniczne obroże na szyje. Zatem to psychourządzenie staje się przede wszystkim narzędziem dyscyplinowania i opresji.

Artysta, świadom wielu uwarunkowań komunikacji międzyludzkiej w przestrzeniach publicznych czy  prywatnych, ukazuje, jak planowane odgórnie socjotechniki czy cybernetyczne modele niweczą w rezultacie możliwość twórczej dyskusji.   

Jerzy Fedorowicz był malarzem, twórcą akcji, instalacji, fotografii, artystą konceptualnym. W 1951 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a w 1954 krakowską ASP. Wiele prac Fedorowicza powstało we współpracy z żoną, Ludmiłą Popiel. Był inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem słynnych plenerów polskiego ruchu awangardowego w Osiekach.