Liść | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Katarzyna Przezwańska

Liść

2011
obiekt; liść dębowy pokryty farbą akrylową; 3,5x22,5x11,5 cm

Zatarcie granicy między kulturą a naturą jest przedmiotem refleksji, która pojawia się w pracy Katarzyny Przezwańskiej Liść. Obiekt ten powstał z autentycznego liścia dębu czerwonego, pokrytego zieloną farbą. Artystka, tak jak w wielu swoich pracach, dokonuje tutaj zabiegu przekształcenia elementu natury w przedmiot sztuki, w tym wypadku przez dodanie sztucznego koloru, ale koloru, który uznawany jest za naturalny dla liści. Stosowana przez nią dychotomia naturalne sztuczne, prawdziwe wykreowane nie wartościuje tych dwóch rzeczywistości, raczej traktuje je z równym zrozumieniem i sympatią. Akcentuje fakt, że przenikają się ze sobą w dużo większym stopniu, niż zwykliśmy sądzić.

Artystce bliska jest idea modernizmu traktowanego nie jako nudny relikt przeszłości, ale radosnego, wypełnionego jasnymi kolorami i optymizmem. Intensywnie zielony, soczysty kolor liścia przyciąga wzrok i cieszy oko. Nieprzypadkowo artystka wybrała liść dębu, symbolu siły, potęgi i długowieczności. Patrząc na Liść Katarzyny Przezwańskiej możemy odczuć przypływ dobrej energii.

Katarzyna Przezwańska ukończyła malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest autorką obrazów, rzeźb, instalacji, fotografii, filmów oraz interwencji architektonicznych. Bada w swojej twórczości relacje między naturą a kulturą, ich wpływ na człowieka i sposób, w jaki są doświadczane. Istotną rolę w jej twórczości odgrywa kolor oraz jego oddziaływanie na otoczenie.