Kompletne bzdury | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Piotr Bosacki

Kompletne bzdury

2011
wideo, 7' + kolaże w czarnych ramach (5); 50x50 cm

Animacja Piotra Bosackiego Kompletne bzdury jest pracą o niedorzecznościach, przeplatają się w niej dwie historie. Pierwsza traktuje o łańcuchu zależności i zobowiązań artysty, zobrazowanych figurą człowieka z ciągnącym się za nim sznurem przedmiotów. W drugiej części Bosacki snuje surrealistyczną historię o pasożytach jelitowych, które wychodzą z człowieka i razem z jego jelitami prowadzą drugie życie w rurach kanalizacyjnych. Dzięki umowności zarówno przedstawianej historii, jak i samych środków artystycznych ta makabryczna, nacechowana absurdem i groteską opowieść staje się bardziej intrygująca.

Piotr Bosacki, absolwent poznańskiej ASP oraz Państwowej Szkoły Muzycznej nr II im. Fryderyka Chopina w Warszawie; założyciel wraz z m.in. Wojciechem Bąkowskim, Izą Tarasewicz i Konradem Smoleńskim grupy Penerstwo i współtwórca nieistniejącego już zespołu KOT, autor książki Traumtagebuch. Za pracę Drakula (2010) zdobył nagrodę publiczności w Konkursie Kina Niezależnego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego prace cechuje łączenie kolaży i minimalistycznych animacji oraz ironiczny styl narracji. 

W pracach wideo Bosacki często animuje wycinane z papieru kolaże oraz przedmioty domowego użytku, takie jak sznurki, bloczki, zaczepki i ołówki. Jego warsztat pracy często staje się dodatkową instalacją tworzącą wystawę.