Heavy Weight History [Historia wagi ciężkiej] | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Christian Jankowski

Heavy Weight History [Historia wagi ciężkiej]

2013
wideo, 25’46’’

Do realizacji projektu i filmu Heavy Weight History Christian Jankowski zaprosił atletów mistrzów w trójboju siłowym i podnoszeniu ciężarów oraz znanego dziennikarza i komentatora sportowego Michała Olszańskiego. Projekt łączący sztukę, sport i historię polegał na podjęciu przez ciężarowców próby podniesienia na chwilę wybranych pomników warszawskich. Zmierzenie się z postaciami upamiętnionymi na pomnikach i wiążącą się z nimi historią, a przede wszystkim ogromnym ciężarem, nie było łatwym przedsięwzięciem. Sportowcy musieli zmierzyć się z pomnikiem Ludwika Waryńskiego, Willyego Brandta, Warszawskiej Syrenki, Ronalda Reagana oraz z jednym z żołnierzy z tzw. pomnika Czterech Śpiących (zdemontowanego Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni w Warszawie).

Ten ogromny wysiłek sztangistów i trójboistów siłowych miał co najmniej dwojakie znaczenie. Z jednej strony była to symboliczna próba zmierzenia się z historią, ukazanie, że jest ona często dla nas dosłownym ciężarem. Że zajmowanie się pamięcią historyczną wymaga olbrzymiej siły. Z drugiej zaś artysta podjął w ten sposób kwestię funkcjonowania przestrzeni publicznej, miejsc naznaczonych symboliką przez umiejscowienie w nich pomników historycznych. Podnoszone pomniki pochodziły z różnych czasów i narracji politycznych, część z nich pokutuje teraz na śmietniku historii. Jankowski postanowił podejść do historycznych monumentów z lekkością i przymrużeniem oka, co nie wyklucza poważnej refleksji nad obecnością historii w naszym współczesnym życiu. Snuta przez Michała Olszańskiego brawurowa opowieść przybliżająca historie pomników, ich twórców oraz upamiętnionych postaci zdaje się stawiać pytanie, czy w dzisiejszym świecie pomniki są jeszcze pomocne w ożywianiu historii, czy raczej czynią ją ponad nasze siły ciężką i martwą.

Christian Jankowski to niemiecki artysta multimedialny wykorzystujący w swoich pracach wideo, fotografie i instalacje, malarstwo i performans. Studiował na University of Fine Arts w Hamburgu. Jest wykładowcą jako profesor rzeźby (instalacja, performans, wideo) na Wydziale Sztuki Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie.

W swoich pracach artysta bada interakcje między światem sztuki a innymi sferami życia stylem , psychologią, rytuałami poddając je krytycznej analizie. Często, realizując swoje prace, podejmuje współpracę z przedstawicielami różnych środowisk z politykami, prezenterami telewizyjnymi, a nawet przedstawicielami Watykanu.