Bez tytułu | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Leon Tarasewicz

Bez tytułu

1991
obraz; olej na płótnie; 280x910 cm

Obraz Leona Tarasewicza Bez tytułu to zestaw sześciu połączonych ze sobą płócien, stanowiących całość. Skomponowany jest z koncentrycznych, owalnych linii wąskich pasów o nierównych krawędziach. Obraz zanurzony jest w przestrzeni między przedstawieniem realistycznym a abstrakcyjno-geometrycznym. Może przywodzić na myśl zaorane pole widziane z lotu ptaka, które przypomina wspaniały abstrakcyjny landartowy obraz. Jest to spojrzenie na codzienną praktyczną aktywność, która, z pozoru prozaiczna, może dać artystyczno-estetyczne efekty. Artysta w tym, co naturalne i utrzymujące przy życiu człowieka, dostrzega piękno ujawniających się w nim form. Wielka skala całego obrazu jest przekonująco uzasadniona chwyta wiele z majestatu natury. 

Leon Tarasewicz jest polskim malarzem białoruskiego pochodzenia. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie później prowadził Gościnną Pracownię Malarstwa, a obecnie jest profesorem na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń.

Artysta podkreśla swoje białoruskie korzenie i identyfikuje się z białoruską mniejszością  zamieszkującą tereny Podlasia. Mieszka we wsi Waliły i najważniejszym odniesieniem dla jego twórczości jest otaczająca go natura. Potrafi spojrzeć na nią w inny sposób niż jego sąsiedzi i dostrzec w niej coś niesamowitego, wykraczającego poza codzienne życie.